Ga naar de inhoud

Organisatie

Een fittere patiënt herstelt beter en sneller en houdt het behaalde revalidatieresultaat beter en langer vast. De speciaal hiervoor opgerichte vereniging AIRe heeft zich daarom tot doel gesteld om expertise op het gebied van fitheid van revalidatiegeneeskundige patiënten te verbreden. AIRe werkt als een forum voor ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste activiteit van AIRe is het organiseren van een jaarlijkse themadag, die steeds in een ander revalidatiecentrum zal worden georganiseerd.

 

Wat is AIRe? (Aandachtsgroep Inspanningsfysiologie Revalidatiegeneeskunde)

AIRe is een vereniging die zich bezig houdt met inspanningsfysiologische principes van bewegen en sport, vanuit het perspectief van de revalidatiegeneeskundige zorg.

 

Wat is de doelstelling van AIRe?

Het vergroten van de kennis over en toepassing van inspanningsfysiologische aspecten van het bewegen en sporten binnen het multidisciplinaire domein van de Revalidatiegeneeskunde en het op basis daarvan verbeteren van het revalidatiegeneeskundig handelen.

 

Hoe wil AIRe haar doelstellingen bereiken?

  • Het uitdragen en stimuleren van de specifieke inspanningsfysiologische expertise op het gebied van bewegen en sport binnen de Revalidatiegeneeskunde;
  • Het stimuleren van het opnemen van de inspanningsfysiologische principes van bewegen en sport in de reguliere multidisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandeling;
  • Het stimuleren van de samenwerking en uitwisseling van kennis en ideeën tussen personen en instellingen die zich met inspanningsfysiologie, bewegen, sport en revalidatiegeneeskundig handelen bezig houden;
  • Het bevorderen van samenwerking bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van inspanningsfysiologie, bewegen, sport en revalidatiegeneeskundig handelen;
  • Het (in de vorm van leveren van kennis, maar niet in financiële zin) ondersteunen en stimuleren van onderwijs- en opleidingsmomenten op het gebied van inspanningsfysiologie, bewegen, sport en revalidatiegeneeskundig handelen;
  • Het stimuleren van contacten met de eigen beroepsorganisaties, externe instanties in Nederland, maar ook daar buiten op het gebied van inspanningsfysiologie, bewegen, sport en revalidatiegeneeskundig handelen;
  • En voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

 

Concrete activiteiten van AIRe

De belangrijkste activiteit van AIRe is het organiseren van een jaarlijkse themadag, waarvoor belangstellenden uit alle disciplines van de revalidatiegeneeskundige teams welkom zijn. De ervaring leert dat met name inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, revalidatieartsen, bewegingsagogen, psychomotorische therapeuten, medewerkers van inspanningslaboratoria en staf- en beleidsmedewerkers op de themadag afkomen. Een prachtig breed pallet. De themadagen worden voorbereid door het bestuur, maar vooral ook door drie werkgroepen die binnen AIRe zijn ingesteld. Deze drie werkgroepen (gericht op respectievelijk de onderwerpen testen, trainen en gezonde leefstijl) bereiden workshops, plenaire sessies of andere activiteiten voor die op de themadag op het programma komen. Ter voorbereiding komen de werkgroepleden minimaal twee keer per jaar bij elkaar en deelname aan de werkgroepen staat voor iedere belangstellende open.
Sinds 2021 is er ook een NPI-cursus ontwikkeld en gegeven door actieve leden van AIRe.

 

Contact? Meedenken en meedoen? van harte welkom!

  • via website
  • neem deel aan de jaarlijkse landelijke themadag
  • meld je aan voor werkgroepoverleggen